Bez kategorii

Projekt LTDS na konferencji EFTF 2016

Partner projektu firma PikTime brała udział w konferencji EFTF 2016, która odbyła się w dniach 4-7 kwietnia 2016 roku w York w Wielkiej Brytanii. Firma PikTime jako wystawca zaprezentowała na swoim stanowisku prezentację o projekcie LTDS.

Ponadto kolejny partner projektu Wojskowa Akademia Techniczna uczestniczył w sesji plakatowej, gdzie prezentował plakat „Local Clock Quality Evaluation Sybsystem” , który dotyczył podsystemu zegarowego stworzonego w ramach projektu LTDS.

EFTF2016-2.jpg

Projekt LTDS na 33. Spotkaniu Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości

Dnia 26 października 2015 roku podczas 33. Spotkania Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości zorganizowanego w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jednego z partnerów projektu LTDS, zostały zaprezentowane dokonania projektu. Prezentacji pod tytułem „Legal time distributing system – EKO version” dokonał dr Rimantas Miškinis. Prezentacja jest dostępna w formacie pdf na stronie spotkania – time.pcss.pl.

Zakończono pierwszą fazę projektu

30 września 2014 roku zakończyła się pierwsza faza projektu LTDS. W tej fazie opracowano szczegółową architekturę systemu LTDS, a w szczególności wyspecyfikowano:

  • wymagania dla systemu weryfikacji parametrów lokalnych źródeł sygnału zegarowego oraz wyboru wzorca lokalnego,
  • wymagania i założenia dla algorytmów analizy zegarów i ich sterowania,
  • wymagania synchronizacji czasu przy wykorzystaniu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO/GPS
  • wymagania dla systemu bezpiecznej komunikacji i przechowywania danych,
  • wymagania sprzętowe dotyczące oprogramowania modułu NTP,
  • wymagania i warunki weryfikacji, testowania i demonstracji działania systemu,
  • wymagania dotyczące urządzenia użytkownika końcowego,
  • wymagania dotyczące NMI.

Spotkanie Kick-off

2 czerwca 2014 roku partnerzy projektu spotkali się na pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu LTDS. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Spotkanie miało na celu ustalenie ogólnych kierunków prac w projekcie. W pierwsze części spotkania partnerzy przedstawili zakres działań, którymi zajmują się ich rodzime organizacje. Następnie omówiono zakres prac w poszczególnych zadaniach oraz wybrano narzędzia, które usprawnią pracę w ramach projektu.