Projekt LTDS na 33. Spotkaniu Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości

Dnia 26 października 2015 roku podczas 33. Spotkania Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości zorganizowanego w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jednego z partnerów projektu LTDS, zostały zaprezentowane dokonania projektu. Prezentacji pod tytułem „Legal time distributing system – EKO version” dokonał dr Rimantas Miškinis. Prezentacja jest dostępna w formacie pdf na stronie spotkania – time.pcss.pl.

No Comments

Post a Comment