LTDS informacje o projekcie

Celem projektu Legal Time Distribution System (LTDS) jest opracowanie nowych procedur, urządzeń i oprogramowania stanowiących system dystrybucji czasu urzędowego. Idea systemu oparta jest na transmisji certyfikowanego sygnału czasu z centrum dystrybucji, umieszczonego w narodowym instytucie metrologii, do odbiorcy z wykorzystaniem sygnału systemu globalnej nawigacji satelitarnej Galileo/GPS i serwera NTP. Wymiana danych pomiędzy centrum a odbiorcą jest certyfikowana, a integralność danych zapewniona poprzez zastosowanie metod kryptograficznych. System umożliwia obsługę nieograniczonej liczby użytkowników i może być stosowany na całym świecie. Założone wysokie parametry metrologiczne i użytkowe systemu powodują, że wynikiem badań w projekcie będą głównie zaawansowane technologie o wysokiej innowacyjności.

No Comments

Post a Comment