Articles for Październik 2014

Zakończono pierwszą fazę projektu

30 września 2014 roku zakończyła się pierwsza faza projektu LTDS. W tej fazie opracowano szczegółową architekturę systemu LTDS, a w szczególności wyspecyfikowano:

  • wymagania dla systemu weryfikacji parametrów lokalnych źródeł sygnału zegarowego oraz wyboru wzorca lokalnego,
  • wymagania i założenia dla algorytmów analizy zegarów i ich sterowania,
  • wymagania synchronizacji czasu przy wykorzystaniu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO/GPS
  • wymagania dla systemu bezpiecznej komunikacji i przechowywania danych,
  • wymagania sprzętowe dotyczące oprogramowania modułu NTP,
  • wymagania i warunki weryfikacji, testowania i demonstracji działania systemu,
  • wymagania dotyczące urządzenia użytkownika końcowego,
  • wymagania dotyczące NMI.