Articles for Czerwiec 2014

Spotkanie Kick-off

2 czerwca 2014 roku partnerzy projektu spotkali się na pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu LTDS. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Spotkanie miało na celu ustalenie ogólnych kierunków prac w projekcie. W pierwsze części spotkania partnerzy przedstawili zakres działań, którymi zajmują się ich rodzime organizacje. Następnie omówiono zakres prac w poszczególnych zadaniach oraz wybrano narzędzia, które usprawnią pracę w ramach projektu.