Media


TNC 2016 Praga, Czechy 12-16 czerwca 2016
Plakat – „Legal Time Distribution System


EFTF 2016 w Yorku, Wielka Brytania, 4-7 kwietnia 2016
Plakat – „Local Clock Quality Evaluation Subsystem


33. Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości w Poznaniu, Polska, 26 – 27 października 2015
Prezentacja – „Legal time distributing system – EKO version


Terena Networking Conference 2015 w Porto, Portugalia, 15-18 czerwca 2015
Plakat – „New Time Services in PIONIER Network